ระบำเก็บใบชา

posted on 15 Feb 2010 21:15 by hw4tub1-1 in North

 

 

คือ การฟ้อนรำพื้นเมืองของชาวเขาแถบจังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่ปลูกใบชาตามไหล่เขาทางภาคเหนือ การฟ้อนรำพื้นเมืองชนิดนี้แสดงถึงอาชีพของชาวเขา คือ การเก็บใบชาตอนเช้า เมื่อเก็บมาแล้วก็จะตัดใบชาแล้วผึ่งแดดให้แห้ง ระหว่างที่รอใบชาแห้งอยู่นั้นก็จะมีการเต้นรำตามแบบชาวเขาอย่างสนุกสนาน พอถึงตอนเย็นก็เก็บใบชาใส่ตะกร้าเดินกลับบ้าน ขั้นตอนของการแสดงก็จบลงที่ตรงนี้
ระบำเก็บใบชาเป็นระบำที่ยังไม่แพร่หลายนัก เพลงประกอบการเต้นก็ใช้เครื่องดนตรีพื้นเมือง คือ ใช้เครื่องดนตรีของชาวเขา ขั้นตอนการเก็บใบชา จึงนำพัฒนาเป็นการแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

edit @ 15 Feb 2010 21:34:54 by HW4tub1_G1

Comment

Comment:

Tweet